Categories de cursos

MATERIALS COMUNS DEL CENTRE 
 Materials Erasmus
 Practical English 2Aquest curs requereix una clau d'inscripció
 DOCUMENTS OFICIALSAquest curs requereix una clau d'inscripció

Proves 
ANGLÈS 
 4º ESOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció

FP B 
 FP Bàsica
BIOLOGIA 
 2n Batxillerat BiologiaAquest curs requereix una clau d'inscripció
CASTELLÀ 
 2n ESOAquest curs requereix una clau d'inscripció
 1er ESOAquest curs requereix una clau d'inscripció
 3er ESOAquest curs requereix una clau d'inscripció
FILOSOFIA 
 Cultura Clàssica
 T.M.I. 4t ESO
 SOCIOLOGIA 2n BAT
 PSICOLOGIA 1 BAT
 ÈTICA I CIUTADANIA 4t ESO
 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 2BAT
 FILOSOFIA 1r BAT
FRANCÈS 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 Grecia
MÚSICA 
GREC I LLATÍ 
 Grec_Primer de Batxiller
 4t d'ESO
 Llatí_Segon de Batxiller
 Grec_Segon de Batxiller
 Llatí_Primer de Batxiller
HOSTELERIA I TURISME 

TURISME 

HOSTELERIA 

CICLE SUPERIOR DIRECCIÓ CUINA 
 0049 Elaboració de Cuïna i Rebosteria
 0496 CONTROL APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS
 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN COCINA
 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripcióResum
 GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTARIAAquest curs requereix una clau d'inscripció
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORALAquest curs requereix una clau d'inscripció
 0499 PROCESOS DE ELABORACIÓN CULINARIA
 0497 PROCESOS DE PREELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN EN COCINA

CICLE MITJÀ CUINA I GASTRONOMIA 
 PRODUCTOS CULINARIOSAquest curs requereix una clau d'inscripció
 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORALAquest curs requereix una clau d'inscripció
 EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORAAquest curs requereix una clau d'inscripció
 0026 PROCESSOS BASICS DE PASTISSERIA I REBOSTERIAAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 0028 POSTRES EN RESTAURACIOAquest curs permet entrar als usuaris visitantsAquest curs requereix una clau d'inscripció
 0047 TÉCNIQUES CULINARIESAquest curs requereix una clau d'inscripció
 0046 PREELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D´ALIMENTSAquest curs requereix una clau d'inscripció

CICLE SUPERIOR RESTAURACIÓ 
 FORMACIO I ORIENTACIO LABORALAquest curs requereix una clau d'inscripció

PQPI 
 101 ELABORACIONS BASIQUES DE CUINA
 formacio,prevencio i medi ambientAquest curs requereix una clau d'inscripció
MATEMÀTIQUES 
 OLIMPÍADA ESTADÍSTICA 2015Aquest curs permet entrar als usuaris visitants
VALENCIÀ 
 1r BATX LITERATURA DEL SEGLE D'ORAquest curs requereix una clau d'inscripció
 llengua i literartura 3rESO
CURSOS 
 comentariResum
 Productos culinariosResum
 CURS 1
FÍSICA I QIÍMICA 
 2nBAT FÍSICA
ORIENTACIÓ 
TECNOLOGIA